видове изследвания в практиката

  • Електрокардиограма
  • Изследване Доплер на периферни артериални съдове
  • 24 часов запис на Артериално кръвно налягане/Holter  АКН/
  • Изследване експресен тест кръвна захар