Профилактични прегледи

 

 1. Можете да направите периодичен общ профилактичен преглед, който ще включва:
- разговор за съществуващи или подозирани проблеми които в момента не са обострени, фамилна обремененост.
-лекарски преглед по системи-дихателна,сърдечно съдова,храносмилателна системи,опорно двигателен апарат,измерване на артериално кръвно налягане.
- електрокардиограма
- определяне на рисковите фактори/тестове/
- обсъждане и назначаване на лабораторни изследвания съответстващи на: възрастовата група,рисковите фактори,отклоненията установени при прегледа,фамилната обремененост, съществуващите хронични заболявания.
Ще ви бъде назначен вторичен преглед след извършените изследвания, при който те ще бъдат обсъдени и ще бъдат определени профилактични схеми или лечебни такива при необходимост.
2. Можете да направите своя сезонен преглед насочен към есенно зимна или пролетно лятна профилактика на обострянията на хронични заболявания:
- при заболявания на дихателната система
- при заболявания на опорно-двигателният апарат
- при заболявания на сърдечно съдовата система
- при заболявания на стомашно-чревният тракт
3. Преглед при който да ви бъде направен индивидуален профилактичен план.

 

Време е за профилактика на дихателната система,опорнодвигателния апарат и стомаха